Personvernerklæring


Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Star Profilering AS samler inn og bruker informasjon om våre kunder, samt besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Star Profilering AS, ved Ann Kristin Dahl-Rismyhr, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er tidligere kundeforhold (før 20. juli 2018) eller samtykke fra den enkelte i form av direkte kontakt gjennom skjema, tlf. eller e-post, med mindre annet er spesifisert.

Person- og firmaopplysninger som behandles
Star profilering AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
Firmanavn
Kontaktperson
Firmaadresse/fakturaadresse
Telefonnummer og e-postadresse
Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Hvordan informasjon innhentes?
Star profilering AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og innsendte ordre/henvendelser på e-post eller pr. telefon. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen, men hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten eller levere bestilt vare.

Eksempel på skjema/innhenting av informasjon:
Kontaktskjema
Når man kjøper og får tilsendt faktura.
Ved forespørsel av produkter gjennom vår nettside.
Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-postHvorfor informasjonen innhentes:
For å gi deg tilgang til våre produkter og tjenester
For å kunne kontakte deg rundt våre produkter og tjenester

Data som lagres baseres kun på informasjon som gis oss gjennom direkte kontakt (skjema, tlf. og e-post). Vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter og vi utleverer ikke lagret informasjon til noen tredjepart.

Hvordan lagrer vi informasjon:
Informasjon innhentet gjennom skjema på www.starprofilering.no lagres hos unitetprofile.se. Informasjon sendt inn pr. e-post eller gitt pr. telefon ved generell henvendelse, bestilling eller forespørsel lagres hos Microsoft (Office 365), og i Itpays, samt Visma (Regnskapssystem).

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss. Se kontaktinformasjon under.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Rettigheter
Som bruker/kunde av Star profilering AS har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Star Profilering AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Star Profilering AS
Hevingen 2
1739 Borgenhaugen
Tlf: 97343231
E-post: post@starprofilering.no